PRISER (gjeldende fra 01.01.2022

        UTVENDIG VASK​

  • Semitrailer                kr. 900,-

  • Vogntog                   kr. 1000,-

  • Vogntog 25,25         kr.1300,-

  • Single 21 paller        kr. 700,-

  • Buss/Campingvogn   kr. 500,-

  • Minibuss                  kr. 400,-

        INNVENDIG VASK​

  • Semitrailer          kr.500,-

  • Vogntog             kr.400,- pr. unit

  • Vogntog 25,25   kr.400,- + kr.500,-

    Underspyling kr. 180,-

OBS! I vinterhalvåret beregner vi oss kr.500,- ekstra pr. 30 min. for kjøretøy  med mye  isbelegg på utsiden. Tiden beregnes fra det øyeblikk vi begynner å vaske kjøretøyet.

       priser ekskl. mva

Andre priser på forespørsel