PRISER (gjeldende fra 01.02.19)

        UTVENDIG VASK​

  • Semitrailer                kr. 850,-

  • Vogntog                   kr. 950,-

  • Vogntog 25,25         kr.1250,-

  • Single 21 paller        kr. 650,-

  • Buss/Campingvogn   kr. 450,-

  • Minibuss                  kr. 350,-

        INNVENDIG VASK​

  • Semitrailer          kr.450,-

  • Vogntog             kr.350,- pr. unit

  • Vogntog 25,25   kr.350,- + kr.450,-

    Underspyling kr. 130,-

OBS! I vinterhalvåret beregner vi oss kr.500,- ekstra pr. 30 min. for kjøretøy  med mye  isbelegg på utsiden. Tiden beregnes fra det øyeblikk vi begynner å vaske kjøretøyet.

       priser ekskl. mva

Andre priser på forespørsel